Публикация

Метформин- токсикологичен аспект /Презантация/

Метформин- токсикологичен аспект /Презантация/

Презентацията е изнесена по време на 13-я Национален конгрес на Българската диабетна асоциация, който  проведе на 1 и 2 юни 2019 г., в Девин.

В България над 450 000 са болни от захарен диабет. 76.1% от тях са на възраст над 60 години, т.е. в старческата възраст по класификацията на СЗО.

 

Често диабетът съчетава с редица други заболявания, като артериална хипертония, дислипидемия, исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, деменция и т.н. Тази полиморбидност усложнява подбора на антидиабетни медикаменти.

 

/Пълният текст ще намерите в прикачения файл/

Прикачени файлове

Коментари