Публикация

Монографии за хомеопатични препарати и за растителни вещества, включени в 9-ото издание на Европейската фармакопея

Монографии за хомеопатични препарати и за растителни вещества, включени в 9-ото издание на Европейската фармакопея

На интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата е публикуван списък с наименованията на монографии за хомеопатични препарати, както и списък с наименованията на монографии за растителни вещества и препарати, включени в деветото издание на Европейската фармакопея и допълненията към него.

В списъците са посочени номерата и версиите на монографиите от допълнение 9.8

което влиза в сила от 1 юли 2019 г.

 

Със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-112/21.04.2016 г. и нейните изменения се определят действащата фармакопея и датите за влизане в сила на текстовете на деветото издание (График за публикуване и влизане в сила на 9-то издание на Европейската фармакопея).

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf

Коментари