Публикация

Международни отличия за млади уролози от ВМА

Международни отличия за млади уролози от ВМА

Млади уролози от ВМА получиха престижни сертификати от обучителен курс за млади лекари и специалисти, желаещи да се развиват в областта на ендоурологията и минималноинвазивнaта хирургия, който се проведе в международно признатата Nemocnice České Budějovice a.s. болница, Чехия.

 

Тема на курса с ръководител MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. бе „Current endoscopic treatment of urolithiasis in upper urinary tract ” при пациенти с бъбречно-каменна болест.
Непрекъснатият стремеж за обучение и развитие на своите кадри, демонстриран години наред от Клиниката по eндоурология и екстракорпорална литотрипсия, ръководена от проф. д-р Илия Салтиров дмн, бе затвърден, като в организирания двудневен курс участие взеха д-р Огнян Гъцев и д-р Стефан Христофоров.

Научната програма на форума включваше лекции, дискусии на интересни клинични случаи от практиката

операции на живо, следоперативни усложнения и ограничения на процедурите. На събитието бяха представени техническите възможности на медицинската апаратура и консумативи, използвани при лечението на уролитиазата.

 

В курса взеха участие и представители от Англия и Азербайджан, което даде възможност за обмяна на опит и дискутабилни теми относно диагностиката, лечението и профилактиката на бъбречно-каменната болест. С любезното съдействие на болницата, MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. и неговия екип,

бяха демонстрирани на живо различни оперативни техники

– перкутанни нефролитотрипсии (PCNL), флексибилни уретерореноскопии (fURS/RIRS) и семиригдна URS, tips and trics.

 

Участниците от проведения форум бяха отличени с престижни международни сертификати.

Коментари