Публикация

Предлагат НЗОК да покрива медицинските изделия за деца

Предлагат НЗОК да покрива медицинските изделия за деца

Националната здравноосигурителна каса да заплаща/доплаща медицинските изделия (уредите/апаратите) за деца за индивидуална употреба на цени, не по-високи от заплащаните/доплащаните през предходните три календарни години.

 

Това предвижда проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия.

Предвидени са съответните изключения

в случай, че НЗОК не ги е заплащала през посочения период.

 

Причините, които налагат приемането на предложените с проекта промени, са
свързани с преминаването на тази дейност от Център „Фонд за лечение на деца“ към
НЗОК от 01.04.2019 г.

 

С проекта се предлага да се създаде уредба, касаеща определянето на стойността на медицинските изделия, високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба, прилагани в хода на лечението на пациентите, регламентирано по реда на Наредба № 2 от 2019 г.

 

Предвижда се при предварително одобрение за заплащане на медицинско изделие/уред/апарат за индивидуална употреба

здравната каса да провежда процедура за определяне на стойността на заплащане

като се гарантира, че не се нарушава своевременното лечение на пациентите, за които е налице предварително одобрение.
Планира се процедурата по договаряне на стойността на заплащане да се провежда от комисия, определена от управителя на осигурителния фонд.

 

По този начин се гарантира прозрачност при провеждането на съответните процедури, чрез които се договаря стойността на медицинските изделия, високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба и които се заплащат с публични средства, се посочва в доклада на здравния министър.

Предлага се НЗОК да публикува на сайта си информация

за медицинските изделия, високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба и заплатените за тях средства през предходното тримесечие. По този начин се цели осигуряване на публичност, прозрачност и информираност на българските граждани.

Период на обществената консултация: 07.06.2019 г. - 20.06.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
vvasiyanova@mh.government.bg

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf

Коментари