Публикация

ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯИ Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ

ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯИ Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ

 

Причини за създаването на Търновската конституция

 

 След освобождението на България се изграждат нови държавни институции, но най-важно за бъдещето е изработването на конституционната основа за съществуването им.

 Като по-подходящ за Княжество България е предложен западноевропейският модел на парламентарна монархия.

 Търновската Конституция е създадена с участието на юристи и други българи, получили висшето си образование в  елитни западноевропейски университети.

 Изработването на българската конституция се възлага на Учредително събрание, свикано на 10 февруари 1879 г. в старопрестолния град Търново.

 

Създаване на Търновската конституция

 

Най-важният акт в периода на Временното руско управление.
По нейната подготовка работи Сергей Лукианов.
  - запознава се с основните закони на Гърция,   Сърбия и Румъния

  - обръща се към видни български   общественици - проекти изготвят Марин   Дринов,   Тодор Икономов, Антим I, Драган   Цанков и   други

  - на базата на тези проучвания Лукианов   изработва първоначален проект, който изпраща   за одобрение в Петербург.

 

Виж прикачения файл: 

 

 

Прикачени файлове

Коментари