Публикация

МЗ започва процедура за закупуване на лекарства чрез Eлектронната система

МЗ започва процедура за закупуване на лекарства чрез Eлектронната система

Министърът на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, стартира процедура по събиране на заявки за закупуване на медикаменти за нуждите на лечебните заведения чрез Електронната система.

 

Тя е достъпна на следния електронен адрес: https://cop.mh.government.bg/

Процедурата по събиране на заявки започва от днес

10.06.2019 г., и приключва на 24.06.2019 г., уточниха от здравното министерство.

 

В този период

всяко лечебно заведение, регистрирано в Електронната система, следва да заяви необходимите му прогнозни количества

лекарствени продукти за периода от две години - от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.

 

Подробна информация за началото на процедурата е публикувана в Раздел „Профил на купувача“, подраздел „Процедури по ЗОП на Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОПСЗ)“ на следния електронен адрес:
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/procedura-po-sbirane-na-zayavki-za-sklyuchvane-na-/

Коментари