Публикация

Интравезикална терапия на повърхностните тумори на пикочния мехур – съвременни аспекти

Интравезикална терапия на повърхностните тумори на пикочния мехур – съвременни аспекти

M. Тахчиев ,Kр. Нейков , В. Табаков, Б. Цингилев, Р. Симеонов, Н.  Кондов, Ж. Сиромахов, Клиника по Урология, УСБАЛО-ЕАД

 

Ракът на пикочния мехур е едно от най-честите онкологични заболявания на уро-гениталната система. Нарежда се на първо място по злокачественост и по брой на рецидиви. Ендоскопските методи, наред с интравезикалната терапия, са основни методи на лечение при това заболяване.

 

Цел

 

Запознаване със съвременните аспекти на интравезкалната терапия и ролята й в лечението и намаляването на рецидивите според най-новите ръководства за поведение при рака на пикочния мехур.

 

Материал и метод

 

От август 2003 г. в Клиниката по урология на УСНАЛО се извърша ендоскопска диагностика и трансуретрално лечение на кацинома на пикочния мехур. Досега има над 5000 случая, които са диагностицирани, лекувани и проследявани. Ва настоящия доклад излагаме съвременните методи за интравезикална терапия, които са използвани в проучването и отговарят на най-съвременните ръководства за поведение. Най-често използваните химиотерапевтици са митомицин, епирбуцин, доксорубицин и тиотепа, както и БЦЖ, провеждайки с последния имунотерапия в определени случаи. Лечението е съобразено и със стратификацията на риска според Европейската асоциация по урология. Лечението на повърхностния рак на пикочния мехур с интравеизкална терапия цели:

 

  • Премахване на съществуващото заболяване;
  • Предотвратяване на рецидивите;
  • Превенция на туморната прогресия;

 

Изводи

 

Наред с ендоскопските методи за лечение, интравезикалната терапия на туморите на пикочния мехур са основни за урологичната практика. Лечението трябва да се провежда индивидуализирано, като се отчита рискът, ползата и личното предпочитание на пациента.

Коментари