Публикация

Първо практическо ръководство за дълбока мозъчна стимулация в неврологичната практика

Първо практическо ръководство за дълбока мозъчна стимулация в неврологичната практика

Дълбоката мозъчна стимулация (DBS) е метод за невромодулация, при който чрез целенасочени електрически импулси в определени таргетни (прицелни) зони на нервната система се постига повлияване на патологична нервната активност.
Макар концепцията за DBS да е на повече от 80 години, едва преди около 40 става технически възможно тя да бъде приложена на практика и впоследствие да се превърне в един от най-успешните примери за ефективна невромодулация. Към днешна дата DBS се прилага за повлияване на симптомите на Паркинсонова болест, есенциален тремор, дистония и други, като списъкът с нови заболявания и състояния и възможни таргетни зони непрекъснато нараства.

Историята на DBS в България е твърде кратка

Първата имплантация на електроди за DBS с цел лечение на абнормни движения е направена през 2011 г., а за лечение на Паркинсонова болест – 2 години по-късно.

МУ – Варна издаде монографията „Дълбока мозъчна стимулация в неврологичната практика – кога и как?”

с което запълни съществена празнина в съвременната българска научна литература. Практическото ръководство е първо за страната и от особена важност за дейността на невролози, неврохирурзи и мултидисциплинарните екипи, които се занимават с лечение и рехабилитация на пациенти с двигателни нарушения при Паркинсонова болест, есенциален тремор и дистония.

Автори на изданието

са Михаел Цалта-Младенов, Владина Димитрова-Кирилова, Силва Андонова-Атанасова, Явор Енчев и Мартин Мойнов. Практическото ръководство е под редакцията на Силва Андонова-Атанасова. Монографията впечатлява със систематичния, изчерпателен, интердисциплинарен и ориентиран към практиката подход, предприет от авторите.
Очаквайте монографията „Дълбока мозъчна стимулация в неврологичната практика – кога и как?” в книжарниците на Медицински университет – Варна и в нашия онлайн магазин.

Коментари