Публикация

Здравеопазването - една година от управлението на ГЕРБ

Д-р Цветан Райчинов, председател на Българския лекарски съюз, в коментар на случващото се в здравната система и какво предстои:Кое е най-значимото събитие в здравеопазването от началото на мандата на ГЕРБ?
Безспорно най-важното, което запази баланса в системата, е възстановяването на договорния процес и запазването на Националния рамков договор. Ако договорното начало не беше останало като инструмент за регулиране на медицинските дейности и тяхното заплащане, щеше да се наложи едноличен диктат на касата върху цялостния процес и съсловието попадаше в позицията на безгласен изпълнител. Сега имаме много добра комуникация с НЗОК и успяваме да решаваме доста от проблемите с консенсус.

Смятате ли, че здравната реформа направи крачка напред?
Засега реформата е направила първата стъпка, по-голямата крачка предстои. Искам да подчертая обаче, че без Българския лекарски съюз не може да има никакви крачки напред. Защото предстои много сериозно преструктуриране на болничната помощ, извеждане на дейности в доболничния сектор, изготвяне на стандарти и правила за добра медицинска практика. Всичко това без нас няма как да стане, защото потенциалът - това са българските лекари.

Ще добавя, че трябва да не се бави и въвеждането на лична електронна здравна карта, тъй като без нея ще се опорочат всички останали усилия в сектора. Но най-тревожното според мен е, че няма наченки за адекватно финансиране на системата. А това е най-важното. И в тази посока са ми най-сериозните очаквания от правителството.

Вярна ли е посоката на правителството в областта на здравеопазването?
В общи линии посоката е вярна. Важно е реформите, които маркирах, да се завършат, както и всичко, залегнало в антикризисната програма на правителството. На първо място е възстановяването на трипартидното управление на касата, т.е. тя да бъде не одържавена, а самостоятелна обществена институция, с отделен бюджет от този на държавата. Още един елемент на държавност очаквам да се засили чрез управлението – държавата да си изпълнява законовите задължения и да внася редовно вноските за онези категории  граждани, които тя осигурява - пенсионери, деца, студенти и т.н.

Какви грешки бяха допуснати? Можеше ли да бъдат избегнати?
Големи грешки като стратегия няма. Иначе основна грешка е рязкото свиване на бюджета за болниците и това, че касата продължава да плаща 80% от заработеното. По тези проблеми трябва веднага да се намери решение. Предстоящата реформа е достатъчно сериозна и тя трябва да протече в спокойна обстановка, а не при напрежението, което в момента обхваща всички болници.

Лекарският съюз продължава да настоява да бъдат върнати онези 455 милиона лева, които бяха отнети неправомерно от НЗОК и до сега никой не знае къде са. Ще продължим да ги търсим с всички законови форми, защото касата не е отдел на Министерството на финансите, а самостоятелна институция. В случая цяло съсловие е залог на тази политика.

Какви трябва да са следващите ходове на Министерството на здравеопазването?
Министерството няма самостоятелни ходове, засега каквото може, се прави. По-важното е какво ще каже правителството и финансовото министерство. Иначе наши експерти са включени във всички работни групи по изготвяне на здравната карта и другите важни наредби. По различните нормативни актове тепърва предстои широко обсъждане  вътре в съсловието и БЛС ще бъде активен коректор там, където се налагат съображения с медицинската целесъобразност.

Подобри ли се диалогът между здравна администрация, лекари и пациенти?
Определено да! И за първи път има такава чуваемост между страните. До сега през годините като че ли имаше повече показни акции. Засега диалогът е ползотворен, надявам се за всички страни. Но остава най-важният въпрос, за който вече стана дума - трябва да се върнат парите в системата!

Коментари