Публикация

Правителството ще обсъди закриването на НМКЦ

На редовното правителствено заседание утре ще бъде разгледан проект на постановление за закриване на Националния медицински координационен център.


Центърът беше създаден с постановление на Министерския съвет от 2004 г., за да управлява и координира дейностите по медицинско осигуряване на населението при бедствия, чрез организиране на спешна помощ, евакуация и необходимо лечение.

В доклад от здравното министерство, след анализ на функциите на центъра, твърдят, че има дублиране с правомощия на министъра на здравеопазването в областта на управлението при кризи.

Ето защо от ведомството на проф. Анна-Мария Борисова предлагат НМКЦ да бъде закрит, а неговите активи, пасиви, архив, както и другите права и задължения да се поемат от министерството.

Очаква се по този начин да се оптимизира организацията при осъществяване на дейността по управление при кризи, свързано с опазване здравето на хората.

" }-->

Коментари