Публикация

Западнонилска треска: епидемиологична обстановка в Европа, САЩ и България

Западнонилска треска: епидемиологична обстановка в Европа, САЩ и България

Baymakova M, Popov G, Tsachev I, Andonova R. West Nile Fever: the epidemiological situations in Europe, USA and Bulgaria. General Medicine 2019; 21(2): 52-58.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

12 юни 2019

Прикачени файлове

pdf
General Medicine, 2019, 21(2), 52-58

Коментари