Публикация

Мускулноскелетна ехорафия - сензитивен биомаркер за ремисия при болни от ревматоиден артрит (ВИДЕО)

Мускулноскелетна ехорафия - сензитивен биомаркер за ремисия при болни от ревматоиден артрит (ВИДЕО)

Презентацията е представена от д-р Николай Стоилов от Клиниката по ревматология в УМБАЛ Св. Иван Рилски

Коментари