Публикация

В два европейски форума по терапевтичен ултразвук бяха представени резултатите на ХАЙФУ Център „Св.Марина“ – Плевен

В два европейски форума по терапевтичен ултразвук бяха представени резултатите на ХАЙФУ Център „Св.Марина“ – Плевен

Два годишни научни форума по терапевтичен ултразвук на Международното дружество по терапевтичен ултразвук (ISTU) и Европейското фокусирано ултразвуково благотворително общество (EUFUS) се състояха през юни 2019 г. в Барселона, Испания. Учени, инженери, медицински специалисти и големи производители от цял свят се събраха на първа съвместна среща, за да обменят опит, идеи, добри практики и новости. Участие взеха общо 440 делегати от водещите центрове за прилагане на ултразвуково лечение от САЩ, Англия, Израел, Германия, Франция, Италия, Китай, Кореа, Япония и други. Различните сесии обхванаха разнообразни теми, вариращи от моделиране и физика, термична аблация до имунотерапия.

Представени бяха основни науки и нови разработки на системи за ултразвукова терапия и приложения, а в открити дискусии водещи експерти в областта разясняваха на аудиторията тяхното медицинско приложение. Форумът се превърна в платформа за обмен на идеи, сътрудничество и представяне на нови приложения на терапевтичен ултразвук в различните му измерения.
Шестгодишният опит и резултати на ХАЙФУ Центъра към Университетска Болница „Света Марина“ – Плевен бяха представени от доц. д-р Добромир Димитров, д.м., зам.-декан на Факултет „Медицина“ при МУ-Плевен. Чрез постерна презентация и пленарна лекция на една от клиничните сесии той представи основно резултатите на центъра при лечението на онкологични заболявания. Интерес предизвикаха постигнатите резултати при лечението на пациенти с напреднал рак на панкреаса. Отбелязани като положителни ефекти бяха изчезващата болка при пациентите с това агресивно заболяване, подобряване на качеството на живот, както и по-добрия ефект от химиотерапията и средната преживяемост от над 13 месеца. 
Доц. Димитров, коментира положителните резултати на ХАЙФУ Център „Света Марина“ – Плевен по следния начин: „На фона на черната статистика, която не се е променила през последните 40 години, касаеща пациентите с напреднал рак на панкреаса, отчитам като сериозен успех постигнатите резултати в нашия ХАЙФУ Център. В докладите, изнесени от колегите от Испания и САЩ бяха сравнени клиничните резултати на екипите от Германия, Испания, България, Италия, Оксфорд и Китай при лечение на пациенти с рак на панкреаса чрез фокусирана ултразвукова хирургия. Недвусмислено се демонстрират сходни резултати и положителни клинични ефекти за пациентите, лекувани с този неинвазивен, високотехнологичен, нейонизиращ и иновативен хирургичен способ“.
На конгреса в Барселона бяха презентирани множество предклинични, лабораторни и клинични изследвания. Аудиторията имаше уникалната възможност да се запознае с роботизирани ХАЙФУ системи, вещества с микросфери за ултразвуков контрол на процедурите, специални термолабилни липозоми с химиотерапевтици, доставящи лекарствата само в туморите, затоплени посредством ХАЙФУ ултразвук, терапевтичен ултразвук за лечение на Болестта на Алцхаймер, есенциалния тремор и много други. 
Доцент Добромир Димитров сподели своето вълнение и удовлетвореност от добрата новина, обявена на форума лично от проф. Дейвид Кранстън, председател на Дружеството по минимално инвазивна и неинвазивна медицина от Оксфорд, Англия, че през м. октомври 2020 г. Медицински университет - Плевен ще бъде домакин на Годишната конференция по минимално инвазивна и неинвазивна медицина. Нещо повече, 20 лекари-специалисти от Европа ще завършат двуседмичен курс по фокусирана ултразвукова хирургия в Плевен.
 

Коментари