Публикация

Севлиевската болница заделя пари за обучение на медицински сестри

Севлиевската болница заделя пари за обучение на медицински сестри

Севлиевската болница МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ е сред трите медицински заведения в региона, които ще подпомогнат финансово студенти във великотърновския филиал на Медицинския университет във Варна. Останалите две болници, които ще заделят средства за семестриалните такси на бъдещите специалисти са в Габрово и в Горна Оряховица. Това става обаче при условие, че бъдещите специалисти поемат ангажимент към тези болнични заведения.

Ще припомним, че гладът за средни медицински кадри в страната е огромен. През последните години медицинските сестри намаляха с 30 000, изнесе данни Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. Според тях в момента у нас работят малко над 26 000 сестри. Почти половината от тях обаче са в пенсионна и предпенсионна възраст. В извънболничната помощ не достигат 11 000 сестри, а в болниците дефицитът е близо три пъти по-голям. За последните 20 години акушерките са намалели наполовина. Сега добрата вест е, че тази година филиалът във Велико Търново към Медицинския университет във Варна приема за обучение 20 акушерки и 20 медицински сестри.

Варненският Медицински университет има филиали в Сливен, Велико Търново и Шумен. Във Велико Търново беше открит през 2015 г. Първият етап на тазгодишната кандидат-студентска кампания започна на 10 юни т. г. и ще продължи до 26 юни. Вторият етап ще е от 9 до 15 юли.

По информация от ръководството на филиала трите болници - в Севлиево, Габрово и Горна Оряховица, отделят средства за семестриални такси на студенти, които след завършване на образованието си имат ангажимент за работа в съответната структура за поне три години. Студентите, които изберат този вариант на обучение имат възможност да карат част от преддипломния си стаж в болницата, в която предстои да бъдат наети.

автор: Ружа Любенова

Коментари