Публикация

Гледайте LIVE уебинар за оптимизация на компютър-томографски изследвания чрез DoseWatch софтуер

Гледайте LIVE уебинар за оптимизация на компютър-томографски изследвания чрез DoseWatch софтуер

На 3 юли 2019 (сряда) от 17:00 до 18:00 часа (българско време) може да гледате уебинара на медицинският физик Емил Георгиев от Клиниката по образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Темата на уебинара

е „Оптимизация на компютър-томографски изследвания чрез DoseWatch софтуер за автоматично регистриране на лъчевото натоварване“.

 

Медицинският физик Емил Георгиев ще представи практически опит в използването на софтуер DoseWatch (GEHC), който представлява комплексно решение за управление на радиационната доза на пациентите, подложени на КТ изследвания. Ще бъдат показани и анализирани предприетите мерки, водещи до намаляване на лъчевото натоварване, примери за оптимизация и съответните икономически ползи. Темата на уебинара е част от неговата докторска дисертационна работа.

След семинара ще има Q&A сесия, в която ще може да зададете своите въпроси в чата

Регистрирайте се тук!

 

Уебинар за оптимизация на компютър-томографски изследвания

 

Медицинският физик Емил Георгиев работи в Клиниката по образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. За времето на специализация той преминава редица курсове, допълнителни обучения и практически занятия в сферата на рентгеновата и радионуклидна диагностика, магнитно-резонансна образна диагностика, клинична дозиметрия, метрология на йонизиращите лъчения, радиоактивност в околната среда, радиоекология, дозиметрия и лъчезащита.

 

През 2014 г. печели втора награда на седмия национален конкурс за млади учени „Young and Energetic Scientists-YES“. Емил Георгиев активно участва в процесите за оценка и контрол на качеството на апаратурата, изграждането и въвеждането на нови протоколи и техники на изследване, оценката на лъчевото натоварване и радиационната защита на персонала и пациентите.

 

Клиниката по образна диагностика, ръководена от проф. Галина Кирова, защити максималните пет звезди при оценка на качеството на клиничната работа и получи сертификат Eurosafe Imaging Stars. Този сертификат се присъжда на клиники, които доказано следват правилата за добра медицинска практика и прилагат холистичния подход към пациента, спазвайки всички правила на радиационната защита.

 

Сертификат Eurosafe Imaging Stars

 

По този начин Клиниката по образна диагностика на болницата се превърна в първата в България и единствена в групата на Аджибадем, покрила всичките 21 критерия, разделени в 6 групи - оптимизация, обосновка, качество и безопасност, обучение, проучване, прилагане на регулацията.

Коментари