Публикация

Закрива се Националният медицински координационен център

Правителството реши да бъде закрит Националният медицински координационен център (НМКЦ). Той беше създаден през 2004 г., за да управлява и координира дейностите по медицинско осигуряване на населението при бедствия. Те обаче се дублират с правомощия на министъра на здравеопазването.


Решението ще доведе до оптимизация на тези дейности, а освободеният бюджетен ресурс ще бъде пренасочен за финансовото обезпечаване и гарантиране на други приоритети на МЗ в областта на диагностиката и лечението, както и в областта на лекарствата и медицинските изделия, съобщава още правителствената информационна служба.

Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на НМКЦ се поемат от здравното министерство.

Ликвидацията на центъра ще се извърши от комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването, в срок до един месец от влизане в сила на постановлението.

Коментари