Публикация

Акад. Ангел Гълъбов е предложен за орден „Св. св. Кирил и Методий“

Акад. Ангел Гълъбов е предложен за орден „Св. св. Кирил и Методий“

Правителството предлага на президента да издаде указ за награждаване на акад. Ангел Гълъбов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен, за заслуги в областта на науката, съобщиха от Министерския съвет.

Акад. Гълъбов е водещ български учен в областта на вирусологията, доктор на медицинските науки

Бил е преподавател и ръководител на лаборатория в Катедрата по вирусология на Института за специализация и усъвършенстване на лекари и Института по заразни и паразитни болести, а от 1995 до 2011 г. е директор на Института по микробиология при БАН (ИМ-БАН). От 2004 г. е член-кореспондент, а от 2008 г. - академик по вирусология на БАН.

Научната му дейност е обобщена в над 300 статии

повечето от които са публикувани в чужбина. Публикациите му са цитирани над 1500 пъти в специализираната литература. Главен редактор е на списанието „Acta Microbiologica Bulgarica“, което отразява развитието на българската микробиологична наука през последните 50 години.

Научните изследвания на акад. Гълъбов са насочени към биологичния скрининг на различни органични вещества

част от които имат противовирусно действие. В резултат на труда му могат да се посочат редица препарати, внедрени в нашите химикофармацевтични предприятия със значителен икономически ефект и широко приложение в лечебната практика.

 

Акад. Гълъбов се отличава с мащабна научно-организационна дейност.

Той е основоположник на първата в Европа симпозиумна верига по антивирусни вещества

Негова е и заслугата за обединяването на 9 дружества по микробиология от балканските страни в Балканското микробиологично дружество, на което става пръв председател.
Като директор на ИМ-БАН има съществен принос за динамичното му развитие. Институтът се присъединява към международната мрежа на Пастьоровите институти, избран е за член на изпълнителното бюро на тези институти и координатор на институтите от зона Европа.

През годините той осъществява активна преподавателска дейност

в редица висши училища и ръководи десетки докторанти. От 1983 г. е експерт по вирусни инфекции към Световната здравна организация. Член е на Международната организация за изследване на клетката, Международната организация за антивирусни изследвания и други. Участвал е като лектор в многобройни международни конгреси. През 2003 г. е вписан в Златната книга на изобретателите в България за 39 изобретения в областта на антивирусните средства и модификатори на биологичния отговор.

Коментари