Публикация

С над 30 млн. лв. са намалели просрочените задължения на болниците за година

С над 30 млн. лв. са намалели просрочените задължения на болниците за година

За периода 31.03.2018 г. – 31.03.2019 г. просрочените задължения на лечебните заведения за болнична помощ с над 50 на сто държавно участие в капитала са намалели с 30 224 000 лв.

 

Това информира Министерството на здравеопазването.

За година понижението на просрочените задължения за всички болници с държавно и общинско участие в капитала е 19%

като най-голямо е намалението -29 % за болниците със 100% държавно участие в капитала.

 

До 31 март 2018 г. те са били 158 387 000 лв., а в същия период през 2019 г. просрочените задължения вече са 128 163 000 лв.

Намаляването на просрочените задължения е резултат от спазването на единния Стандарт за финансово управление

на държавните лечебни заведения – търговски дружества, който екипът на Министерството на здравеопазването въведе през миналата година.

 

В прикачения файл може да намерите информация относно задълженията на лечебните заведения за болнична помощ с над 50 на сто държавно участие в капитала до 31 март 2019 г.

 

Прикачени файлове

pdf

Коментари