Публикация

Хирурзи от чужбина учат иновативни техники във ВМА

Хирурзи от чужбина учат иновативни техники във ВМА

Двудневен курс на обучение в Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, ръководена от проф. Никола Владов, преминаха хирурзи от Хърватия и Босна и Херцеговина.

Обучението е в рамките на създадения в края на 2018 г. във ВМА Международен референтен център

който е единственият по рода си в Югоизточна Европа.

 

Като уважаван член на многобройни международни професионални асоциации и особено като съосновател на най-младата международна асоциация за лапароскопска чернодробна хирургия, проф. Владов бе разпознат като хирург, достоен да обучава колегите си не само от България, но и от цяла Югоизточна Европа.

 

Благодарение на този курс,

млади специалисти и специализанти от България и Югоизточна Европа имат възможността да усвоят всички иновативни техники

преминавайки обувения в две от модерните звена на ВМА – Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия и в Клиниката по ендоскопска хирургия, ръководена от полковник доцент Пламен Иванов.

 

Подобни обучения през миналата година вече преминаха хирурзи от чужбина и от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

Коментари