Публикация

Кабинет за лечение на болката заработи във Варна

Кабинет за лечение на болката заработи във Варна

В ДКЦ „Св. Марина“ – Варна откриха Кабинет за лечение на болката. В него

пациенти с остра и хронична болка ще имат възможност да получават компетентна комплексна помощ

свързана с облекчаване и преодоляване на това състояние.

 

Медицинските специалисти, които се борят с болката във всички нейни разновидности, са анестезиолозите. Чрез разговори и прегледи, те ще оценяват нивото на болката и здравното състояние на пациента. Така ще преценяват кой медикамент, комбинация от медикаменти или техники са най-подходящи за лечение във всеки конкретен случай.

 

В новосъздадения кабинет за лечение на болката ще се лекуват състояния на остра и хронична болка.

Помощ могат да потърсят пациенти с болка, дължаща се на ставно-мускулни заболявания, болки в гърба и кръста

онкологично болни пациенти с хронична болка, пациенти с болки след оперативни интервенции, мигрена, артритни болки, болки при заболявания на раменната, колянната и тазобедрената става, невропатични болки при съдови заболявания и диабет и други.

 

Кабинетът за лечение на болка в ДКЦ „Св. Марина“ – Варна в началото на своята дейност ще приема пациенти всеки вторник и четвъртък от 9:00 до 13:00 часа

Необходимо е предварително записване на тел.: 052/ 302 947 и 052/ 978 781

Кабинет за лечение на болката във Варна

 

В кабинета и манипулационните на ДКЦ „Света Марина“ ще се осъществяват консултативна, диагностична, медикаментозно-терапевтична и инвазивно-терапевтична дейности, които включват блокове на периферни нерви и плексуси, невролиза, криотерапия и криодеструкция и др. инвазивни процедури. Специалистите ще назначават медикаментозно лечение, включително с лекарства на специално разпореждане и изискващи зелена и жълта рецепти. При необходимост пациентите ще бъдат насочвани за консултации с други специалисти, както и към лабораторни или образни изследвания.

 

Съгласно определението на Международната асоциация за лечение на болката, тя представлява неприятно сензорно и емоционално усещане, свързано с актуално настъпило или потенциално тъканно увреждане.

Хроничната болка е сериозен проблем в световен мащаб, който остава трудно решим

Според актуални статистики около 70% от всички хора над 60-годишна възраст страдат от различно изявена хронична болка. Тя има различни измерения - повлиява се трудно, трае дълго време, често е свързана с нелечими заболявания и определя в голяма степен качеството на живот на болните. Представлява комплексен феномен, с най-малко 4 компонента – сензитивен, вегетативен, моторен и афективно – емоционален, които формират цялостното изживяване на пациента.

 

В зависимост от преобладаване на една или друга компонента,

лечението на болковото изживяване

никога не е еднозначно и изисква задълбочен подход и много познания. Ето защо научно-практическият метод при лечението на комплексния симптом „болка“, провеждан от специалисти в тази област, предлага възможно решение.

 

Според съвременните научни схващания с напредване на възрастта не е задължително, нормално и приемливо да се появява болка и ако се появи, това не трябва да се възприема като обичайно за възрастта. За всеки пациент с болка, трябва и може да се намери най-подходящият персонализиран вариант на лечение.

 

проПроф. д-р Вилиян Платиканов, началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна и ръководител на екипа от специалисти в кабинета, обяснява, че болката може да бъде различни видове - остра, хронична, соматична, висцерална, невропатична, централна, повърхностна, фантомна и т.н.

Без значение от какво естество е произходът и какъв е интензитетът на болката, за пациентите тя остава неприятно усещане, което променя качеството на живот към по-лошо, отбелязва проф. Платиканов.

Здравноосигурителната система не е предвидила направления

и институционална регулация на това лечение, с изключение на определени ситуации при онкологично болни пациенти.

Коментари