Публикация

Форум за новостите в кардиологията

Дванадесетият национален конгрес по кардиология ще се проведе от 7 до 10 октомври в курортния комплекс Албена. Очаква се в него да се включат близо 1500 изтъкнати специалисти от страната и чужбина.


По време на форума, организиран от Дружеството на кардиолозите в България,
ще бъдат представени последните постижения в кардиологията.

По традиция конгресът е съпътстван от сателитни фирмени симпозиуми, както и от специализирана изложба, на която ще бъдат представени продуктите на фармацевтични компании, както и на водещи производители на медицинска апаратура и консумативи.  

За първи път тази година програмата включва съвместни сесии на
Европейското кардиологично дружество и Дружеството на кардиолозите в България с международно признати лектори.
Сред темите, които ще бъдат разгледани, са „Остър коронарен синдром” и „Сърдечна недостатъчност”. 

Във форума освен кардиолози ще се включат и видни специалисти от други медицински области - невролози, ендокринолози, представители на кардиохирургията, съдовата хирургия и др.  

Основната цел е да се насочи вниманието към профилактиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания – голямото предизвикателство на XXI-ви век, съобщават още организаторите.

Сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат сериозен общонационален проблем, като е регистрирана устойчива тенденция за увеличаване на заболеваемостта, честотата на инвалидизация и смъртността.

Затова социалната значимост на мерките за профилактика и лечение на тези
заболявания е изключително голяма, категорични са специалистите.

Повече информация за конгреса може да бъде намерена на адрес: www.12cardiocongress.com

Коментари