Публикация

ИЗБОР НА ТЕРАПИЯ ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН БАЗАЛЕН ИНСУЛИН (ВИДЕО)

ИЗБОР НА ТЕРАПИЯ ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН БАЗАЛЕН ИНСУЛИН (ВИДЕО)
Доц. д-р Мила Бояджиева, дм 

Уважаеми колеги,

 

Поставям пред вас няколко предизвикателства от ежедневната ни практика:

  • Какво следва след базалния инсулин в лечението на тип 2 захарен диабет?
  • Опции за интензифициране на базалния инсулин
  • Необходимо ли е добавяне на прандиален инсулин при всички, ако базалният инсулин е подходящо титриран?
  • Стъпаловидният подход на добавяне на прандиален инсулин ефективна алтернатива ли е на пълния базално-болусен подход, когато се налага интензификация на базалния инсулин?
  • Кое хранене е първа цел за прандиалния инсулин, ако е избран подходът базал-плюс?
  • Как да се титрира прандиалният инсулин?
  • Необходимо ли е винаги лекарят да титрира инсулина, или титрацията от самия пациент е еднакво ефективна?

Последвайте ЛИНКА

 

Коментари