Публикация

Фондът за лечение на деца отпуска средства за още 8 пациенти

Общественият съвет към център „Фонд за лечение на деца” е одобрил нови 8 молби.


За Германия заминава 9-месечно бебе с онкологично заболяване. Други две деца със заболявания на опорно-двигателния апарат ще се лекуват в Австрия.
Фондът ще доплати терапията в Германия на други две деца с вродена аномалия на отделителната система.

Три деца ще бъдат финансово подпомогнати при лечението им у нас. Две от тях са със заболявания на опорно-двигателния апарат, а третото е с диагноза „Състояние след бъбречна трансплантация. Хепатитис хроника-тип В”, съобщава още Министерството на здравеопазването.

За две заявления не са взети окончателни решения предвид необходимите допълнителни уточнения, които трябва да се извършат, съответно с болничното заведение и с профилни медицински специалисти.

Сумата по одобрените 8 молби възлиза на 82 750 лв.
  
От началото на 2010 г. Общественият съвет на фонда е утвърдил 164 заявления за организационно и финансово подпомагане лечението и диагностиката на деца.

Коментари