Публикация

Удълженият работен ден може да има фатални последици

Удълженият работен ден може да има фатални последици

Френски учени достигнали до извода, че работният ден, продължаващ над 10 часа, увеличава риска от инсулт, съобщава MedicalXpress.

Няколко проучвания показват, че съществуват аспекти от работата, които са важни предиктори на здравето, щастието, мотивацията и удовлетвореността от живота . Като начало това са броят на часовете, през които хората работят. Те оказват голямо влияние върху физическото и психологическото им здраве. Доказателствата също така сочат, че дългите часове работа са свързани с

повишен риск от развитие на

хипертония сърдечни заболявания и риск от наранявания и инциденти.

Според специалистите при хората, които 50 дни в годината се трудят не по-малко от 10 часа в денонощие, опасността от инсулт е с 29% по-висока в сравнение с тези, които не се преработват. А ако този график продължава 10 години, рискът от инсулт скача на 45%.

За да стигнат до този извод, учените провели изследване, продължило седем години, с участието на 140 хиляди души на възраст от 18 до 69 г.

Други проучвания показват

връзка между работно време и стрес

връзка между работното време и стреса,

тревожността и депресията. Дългото работно време също оказва неблагоприятно въздействие върху семейните и социалните отношения и може да увеличи семейните конфликти .

 

Резултатите от няколко проучвания предложиха концепцията за „ оптимално работно време “-  оптимален брой часове, прекарани на работното място, след които започва да намалява производителността и се появяват остри или хронични здравословни проблеми. Някои експерти предполагат, че работните часове трябва да бъдат не повече от 35 часа седмично.

Коментари