Публикация

НЗОК ще съдейства за облекчаване на процедурата по кандидатстване за лечение

НЗОК ще съдейства за облекчаване на процедурата по кандидатстване за лечение

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) беше домакин на среща, състояла се днес, 26 юни 2019 г., между управителя на институцията д-р Дечо Дечев и представители на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“.

На срещата бяха дискутирани проблеми

откроили се в процеса на лечението на малката Мими, които касаят лечението на всички деца с такива заболявания.

 

Двете страни постигнаха следните договорености:

  • Необходими са спешни промени в нормативната уредба, регламентираща достъпа до неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти.
  • Необходимо е да бъде улеснен пътят на пациентите за кандидатстване пред НЗОК за тези лекарствени продукти, както и за лечение в чужбина.
  • Необходимо е да се извърши промяна в декларациите за дарителски сметки, попълвани от родителите, при кандидатстване пред НЗОК за ползване на обществен ресурс.

На срещата беше потвърдено, че

родителите могат да подават молби за лечение в чужбина с непълна документация

която в процеса на разглеждане ще се допълва по служебен път от лечебното заведение за болнична помощ или от родителите.

 

От Сдружението обърнаха внимание за трудности при подаване на документите, както и посочиха конкретни случаи, в които са получавали противоречива информация от страна на институцията.

 

Националната здравноосигурителна каса пое ангажимент в срок до 3 юли 2019 г. да изпрати в писмен вид до министъра на здравеопазването предложения за спешни промени в Наредбите на Министерството на здравеопазването.

Коментари