Публикация

Обучават служители на „Пирогов“ да разпознават жертви на домашно насилие

Обучават служители на „Пирогов“ да разпознават жертви на домашно насилие

Служители на УМБАЛСМ „Пирогов“ ще бъдат обучени да разпознават жертвите на домашно насилие.

 

Спешната болница съвместно с Националната полиция и неправителствената организация „Деметра“ започват съвместен

проект в помощ на жертвите на домашно насилие, а срокът му на изпълнение е 6 месеца

При този вид престъпление, каквото е домашното насилие, е важно институциите да реагират в първите часове след извършването му. Никога не е имало пълно обхващане на тези пациенти. Обикновено те минават и казват: „Ние сега трябва да отидем в „Съдебна медицина“ да си издадем едно съдебно медицинско свидетелство“ и след това евентуално да търсят помощ по някакъв начин. Всичко това нещо ще бъде свършено в рамките на 15 до 30 минути с от нас подготвени хора, които ще бъдат буквално на разположение 24 часа 7 дни в седмицата

- съобщи изпълнителният директор на „Пирогов“ проф. Асен Балтов.

Целта

е чрез проекта „Координиран мултисекторен отговор към домашното насилие, чрез въвеждане на основен пакет от услуги“, обединените усилия на Асоциация „Деметра“, УМБАЛСМ „Пирогов“ и други институции да направят един координиран отговор към домашното насилие чрез въвеждане на пакет от услуги.

 

Дългосрочната цел е да се обучат служителите на болницата, които първи се срещат в Спешното отделение с жертви на домашно насилие как да разпознават тези хора. По този начин ще се постигне увеличаване на докладването и повишаване ефективността на услугите за жертви на домашно насилие чрез изграждане на единен междуинституционален отговор.

 

Краткосрочни цели в проекта се са повишаване и осигуряване на безопасността за жертвите на домашно насилие, чрез предоставяне на комплексна професионална услуга на едно място и поемане на отговорност у извършителите чрез включването им в специализирана програма за редуциране на агресивно поведение.

 

Цели се още и подобряване на междуинституционалното взаимодействие, чрез изработване на основен пакет от услуги за осигуряване на единен отговор на проблема домашно насилие и повишаване на чувствителността на широката общественост по проблема чрез информационни кампании.

Коментари