Публикация

Свободно място за специализация по неврохирургия

Свободно място за специализация по неврохирургия

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” обявява свободно място за специализация по неврохирургия към Клиниката по неврохирургия в съответствие с Наредба 1/22.01.2015г. на МЗ, считано от 27.06.2019 г.

Срокът за приемане на документи е 15 юли

Кандидатите трябва да представят:

  • молба за участие в конкурса за специализант по неврохирургия;
  • диплома за завършено висше медицинско образование;
  • копие от документ за самоличност.

Документите се подават в деловодството от 8:00 до 16:30 часа.

Коментари