Публикация

Преподаватели от МУ-Варна участваха в международна конференция

Преподаватели от МУ-Варна участваха в международна конференция

Преподаватели от Факултета по фармация в МУ-Варна взеха участие Осмата международна конференция „Съвременни тенденции в науката“ (FMNS-2019) организирана от Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, която се проведе в периода 26 - 30 юни.

 

Преподаватели от МУ-Варна участваха в международна конференция Своите разработки представиха ас. Стефан Стефанов, който запозна аудиторията с новостите, свързани с включването на хиперфорин в липидни наночастици, и ас. Надя Агова, която представи анализ на новосинтезирани ретиноиди аналози.

FMNS-2019 е мултидисциплинарна конференция

чиято основна цел е да осигури платформа на изследователи, учени, както и индустриални професионалисти, които да представят своите резултати от научни изследвания и развойна дейност в областта на природните науки и технологии.

 

По време на пленарните заседания съвременните тенденции в науката представиха лектори от САЩ, Испания, Русия и Германия.

 

 

 

Коментари