Публикация

Трансграничното сътрудничество като реална възможност за решаване на регионални здравни проблеми и подобряване на болничния мениджмънт

Трансграничното сътрудничество като реална възможност за решаване на    регионални   здравни проблеми и подобряване на болничния мениджмънт

Трансграничното сътрудничество като реална възможност за решаване на    регионални   здравни проблеми и подобряване на болничния мениджмънт

 

                На 27.06.2019г. в гр.Кърджали се състоя заключителната среща на съвместния проект между областната болница –МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”-АД в гр.Кърджали и болницата „Шишманоглу” в гр.Комотини,област Родопи в Република Гърция. Проектът „Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешната медицинска помощ” е финансиран по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A  „Гърция –България 2014-2020” и е на обща стойност 1 359 461 евро. С европейски средства е закупена медицинска техника и оборудване за болницата в Кърджали,разработени са иновативни WEB- приложения с мобилно устройство за връзка с общопрактикуващите лекари и екипите на ЦСМП в отдалечените райони  и предоставяне на достъп до пациентските електронни медицински досиета,съхранявани в болницата. В Комотини със средства от проекта са обновени операционните зали в местното лечебно заведение.

               Реализирането на този проект е надграждане на всичко постигнато досега в инфраструктурата,модерните медицински технологии и комуникации между двете най-големи лечебни заведения от двете страни на границата,които много успешно си взаимодействат през последното десетилетие.Усвоените европейски средства надхвърлят 9 000 000 лв.

               По покана на проф.д-р Тодор Черкезов,изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”АД,гр.Кърджали  в заключителната среща на българо-гръцкия трансграничен проект участваха проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн ,Декан на Факултета по обществено здраве,МУ-София и проф.д-р Тихомира Златанова,дм, зам.ректор на МУ-София.

              Гости на заключителния етап на проекта бяха  министърът на здравеопазването г-н Кирил Ананиев ,зам.министър г-жа Жени Начева, доц.д-р Андрей Кехайов,дм- президент на ЮЕМФ,представители на местните държавни и общински институции, директори на лечебни заведения,лекари и професионалисти по здравни грижи,много граждани.Внушително бе присъствието от гръцка страна на лекари,медицински сестри и граждани,водени от директора на болница „Шишманоглу” в гр.Комотини г-н Георгиус Филипидис.

              В рамките на събитието проф.д-р Цекомир Воденичаров,дмн, бе удостоен с най-високото отличие на областната болница в Кърджали –наградата „Д-р Атанас Дафовски”,която се присъжда с решение на Съвета на директорите за изключителен принос в развитието на медицината,здравеопазването и науката. Връчвайки отличието проф.Черкезов посочи заслугите на Факултета по обществено здраве и лично на  Декана -проф.Ц.Воденичаров, в обучението и изграждането на управленските кадри на болницата и  в развитието на управленския им потенциал.

                                                            

 

 

Коментари