Публикация

Стартира конкурс за 30 лекарски длъжности в структурите на ВМА

Стартира конкурс за 30 лекарски длъжности в структурите на ВМА

Със заповед на министъра на отбраната е обявен конкурс за 30 вакантни длъжности във Военномедицинска академия (ВМА) за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

Обявените места са за лекари, като има свободни позиции в няколко клиники – в София, Варна, Плевен, Сливен

Търсят се и медици за медицински пунктове на няколко военни формирования в страната.

 

Две от свободните позиции са за лекари по дентална медицина, а една – за очен лекар. Търсят се още хирург, ортопед, анестезиолог.

Конкурсът ще се проведе на два етапа

- изпит по физическа подготовка по Единния армейски тест и събеседване с кандидатите. Заявления за участие се подават лично и писмено до началника на ВМА чрез структурите на Централно военно окръжие до 16 август 2019 г.

Сред изискванията за кандидатите са:

  • да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  • да не са по-възрастни от 40 години;
  • да са годни за военна служба;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • да нямат друго гражданство;
  • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и др.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба

(кадрова военна служба), които отговарят на условията.

Коментари