Публикация

Националният център по наркомании се влива в НЦОЗА

Националният център по наркомании се влива в НЦОЗА

Националният център по наркомании се влива в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), тъй като сходни дейности се изпълняват от специализирана дирекция на Министерството на здравеопазването.

 

Това реши правителството на днешното си редовно заседание.

Целта е да се избегне дублиране на функции и отговорности

В резултат на преобразуването към НЦОЗА ще премине персоналът на Центърът по наркомании.

Правителството реши още да бъде увеличена щатната численост на Националната експертна лекарска комисия

за да бъде достатъчно ефективна НЕЛК при изпълнението на възложените ѝ функции.

 

Ще бъде увеличен и щатът на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм. Целта е запазването на функциониращия към момента в това лечебно заведение лабораторен комплекс.

Ще бъде увеличен и персоналът в Държавна психиатрична болница - с. Церова кория

Това ще стане за сметка на закрити щатни бройки в системата на домовете за медико-социални грижи за деца. Към момента в ДПБ - с. Церова кория има недостиг на персонал.

Коментари