Публикация

НЗОК предлага облекчаване на процедурата при лечението на деца

НЗОК предлага облекчаване на процедурата при лечението на деца

Изпълнявайки поетите ангажименти към Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ на среща, състояла се на 26 юни 2019 г. в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), на 3 юли 2019 г. управителят на институцията – д-р Дечо Дечев, изпрати писмо до министъра на здравеопазването с

предложения за предприемане на спешни промени в нормативната уредба

Необходимостта от промени беше идентифицирана и на последваща среща на 1 юли 2019 г. в НЗОК с представители на Министерството на здравеопазването и онкохематолози от Университетската болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Предложенията имат за цел да се облекчи процедурата за подаване на заявленията

Предвижда се изричен текст за алтернативна възможност заявителят, със съгласието на законния му представител, да упълномощава лечебното заведение за болнична помощ, където се провежда лечението, да подава в НЗОК заявление от негово име, като го окомплектова с изискуемата документация.

По този начин ще се съкрати срокът за разглеждане на заявленията

Предстои промяна и в други клаузи и текстове, за да се облекчат родителите и да се съкрати пътят на пациента.

Коментари