Публикация

Как да подкрепим социалното и емоционално развитие на детето

Как да подкрепим социалното и емоционално развитие на детето

Социалното и емоционално развитие включва формиране на взаимоотношения, учене на социални умения, грижа за другите, самостоятелност, вземане на решения, развиване на самочувствие и справяне с емоциите.


Социалното развитие на децата може да бъде подкрепено от:
•Даване на похвала за постижение;
•Даване на напътствия, но уважение към избора на детето;
•Да им дадем възможност да се срещнат и да прекарат време с други деца
и възрастни;
•Да осигуряваме дейности, които включват споделяне и редуване;
•Да даваме подкрепа, насърчение и правилно количество надзор;
•Да осигурим възможности за споделяне на решения;
•Да изслушваме децата и вземането им на сериозно;
•Осигуряване на възможности, в които децата поемат отговорност;


Емоционалното развитие може да бъде подкрепено:
•Да сме топли и нежни към тях;
•Да им дадем възможност да изразят как се чувстват;
•Да ги накараме да се чувстват сигурни и ценени;
•Да им дадем време и внимание за приспособяване към нови ситуации.

Коментари