Публикация

В Университетския център по морско здравеопазване към МУ-Варна се проведоха първите сертифицирани курсове

В Университетския център по морско здравеопазване към МУ-Варна се проведоха първите сертифицирани курсове

В периода 18-30 юни 2019 г. в Университетския център по морско здравеопазване (УЦМЗ) към МУ-Варна се проведоха първите два курса по темите „Подготовка на инструктори“ и „Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица“.

В курсовете участваха преподаватели и служители с дългогодишен опит

от Медицински университет – Варна, а занятията се водеха от ръководителя на центъра капитан Тодор Йотов.

 

По време на обучението в модула „Подготовка на инструктори“ участниците се запознаха с основни въпроси от планирането, организацията и провеждането на курсове за повишаване на квалификацията на морски лица.


В рамките на втория курс „Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица“ участниците разгледаха теми от процеса на оценяване, изпитване и освидетелстване на различни категории морски лица, преподаватели и оценители с цел определяне на оценка на постигнатите знания и изискуемите норми на компетентност.

В края на двата курса всички курсисти положиха успешно вътрешни изпити и получиха съответните сертификати

от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

 

Курсовете са разработени в съответствие с моделни курсове 6.09 и 3.12 на Международната морска организация, изискванията на конвенция STCW’78, както е изменена, с Директива 2008/106/EО, изменена с Директива 2012/35/EС и изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.

 

УЦМЗ желае попътен вятър и нови успехи на всички свои курсисти!

Коментари