Публикация

Отпадат монографии от Европейската фармакопея

Отпадат монографии от Европейската фармакопея

На интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата в раздел „Фармакопея” е публикувана Заповед РД-01-155/04.06.2019 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 април 2020 г. на територията на Република България на

монографиите Теснолистна сена, плод (0208) и Инсулин, говежди (1637)

съставляващи част от Европейската фармакопея. 

 

От същата дата тези монографии отпадат от Европейската фармакопея съгласно Резолюция AP-CPH (19) 4 на Съвета на Европа.


Подробности – в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари