Публикация

Проф. Борисова: Електронното здравеопазване ще сложи ред в системата

През септември ще започнат процедурите по избор на фирми, които ще внедрят пациентските електронни здравни карти, съобщи министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова.


Тя не се ангажира със срок, в които тези карти ще влязат в реално действие, но беше категорична, че те ще променят в значителна степен здравната система.

Електронните пациентски здравни карти ще носят информация за здравния статус на всеки гражданин, ще съхраняват архив от здравните му документи (електронен здравен картон) и същевременно чрез тях по електронен път ще се изписват лекарствата по линия на НЗОК.

Освен това министър Борисова разчита електронната система, на базата на която ще функционират здравните карти, да създаде много по-голям ред в здравеопазването.

В реално време ще е ясно в даден ден колко пациенти са били прегледани и консултирани, с какви заболявания, какви процедури са им били направени и какви лекарства са им били изписани. По този начин ще се ограничи драстично възможността за неправомерно източване на средства или за фалшива здравна статистика.

Преди въвеждането на електронните здравни карти Министерството на здравеопазването ще осъществи широка разяснителна и обучителна кампания и за лекарите, и за пациентите, за да научат всички субекти как функционира електронното здравеопазване, какви ползи носи и как реално ще бъде прилагано във всяка от предвидените области.

Министър Борисова вече сформира комисиите, които по области ще изготвят предложението за единната Национална здравна карта. Тя ще представлява описание на броя, вида и компетентността на здравните заведения и медицинските специалисти във всяка българска област. Новото е, че определените параметри ще имат задължителен характер.
Здравните заведения, които желаят да работят въпреки че не са включени в здравната карта, ще имат това право, но няма да могат да използват обществени средства за дейността си.

Проф. Борисова съобщи, че двете големи болници в Стара Загора – университетската и многопрофилната „Проф. д-р Стоян Киркович”, които функционират в рамките на една и съща сграда, не са постигнали разбирателство за обединението си.
Поради тази причина градът загубва възможността да развива на своя територия една от предвидените за страната високотехнологични болници.
Такава ще бъде изградена в Сливен вместо в Стара Загора. Държавата обаче ще подкрепи със средства старозагорския онкологичен диспансер.

Министър Борисова отбеляза, че работи с пълното съзнание за трудностите, които предизвиква реформата, и негативизма сред част от медицинската общност.
Но, от друга страна, заяви, че получава силна подкрепа и от лекари, и от пациенти за намерението да се сложи ред в здравеопазването и медицинската помощ да стане на по-високо ниво след края на започналите реформи.

Коментари