Публикация

Висшият съвет по фармация с две задължителни годишни заседания

Висшият съвет по фармация с две задължителни годишни заседания

Министерството на здравеопазването предлага промени в Правилника за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация.

 

Проектът за изменение е изготвен в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Причината, която налага промяна на правилника

е, че се допълва съставът на Висшия съвет по фармация (ВСФ), като се включва един представител на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, посочват от министерството.

ВСФ вече ще се състои от петима представители

определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския фармацевтичен съюз, един представител на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, двама представители на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища. Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.

 

С допълването на състава на ВСФ се променя и броят на членовете на съвета. Поради това се налага и решенията да се взимат с мнозинство от две трети, вместо с обикновено мнозинство.

Променя се и броят на задължителните годишни заседания на съвета от три на две

Целта на предложените промени е оптимизиране дейността на съвета. Очакваните резултати от прилагането на новата уредба са подобряване на работата на ВСФ, подбор на членовете му при спазване на основни принципи в организацията на дейността на администрацията, се посочва в мотивите към проекта.


Период на обществена консултация: 05.07.2019 г. до 03.08.2019 г.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения:
mbotusharov@mh.government.bg

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари