Публикация

МБАЛ-Пловдив към ВМА с нов началник

МБАЛ-Пловдив към ВМА с нов началник

Полковник д-р Ангел Гозманов поема ръководството на МБАЛ-Пловдив към ВМА. Щафетата му предаде досегашният ръководител на лечебното заведение д-р Ангел Пеев.

Новият началник бе представен пред личния състав на болницата

от началника на ВМА генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

Кой е полковник д-р Ангел Гозманов?

Завършва медицина в родния си град Пловдив. Има придобити специалности по „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”.

 

Преминал е през различни курсове за повишаване на квалификацията, а именно:

 

 • „Абдоминална ехография” (2002 г.);
 • „Бронхоскопска диагностика” (2002 г.);
 • „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремните органи” (2005 г.);
 • „Ехография на щитовидна жлеза” (2006г.);
 • „Ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза” (2006 г.);
 • „Основен курс по абдоминална ехография” (2006 г.);
 • „Здравен мениджмънт“ (2006 г.);
 • „Абдоминална ехография” (2007 г.);
 • „Мамографска и ултразвукова диагностика на млечна жлеза” (2007 г.);
 • „Спешна абдоминална образна диагностика” (2007 г.);
 • „Бронхопровокационни тестове. Избор на оптимален тест при диагностиката и експертизата на бронхиалната астма” (2008 г.);
 • „Доплерова ехография в нефрологията” (2008 г.);
 • „Доплер ехография” (2008 г.);
 • „Абдоминална доплерова ехография – второ ниво” (2009 г.);
 • „Патогенеза, диагностика и лечение на бронхиалната астма” (2009 г.);
 • „ХОББ – основни проблеми в диагностиката и лечението” (2009 г.);
 • „Ехография на шийна област” (2009 г.);
 • „Доплер курс” (2009 г.);
 • „Инфекции на долните дихателни пътища” (2009 г.);
 • „Интензивна и спешна терапия при белодробно болни” (2010 г.);
 • „Ехография на /бял дроб/ гръден кош”; МУ-София; 5 дни; 2010 г.;
 • „Микробиологична диагностика на белодробните болести” (2010 г.);
 • „Спирометрия”; Спирометрия”; Българско дружество по белодробни болести (2011 г.);
 • „Спирометрия – модул 2” (2012 г.);
 • „Спирометрия – модул 3” (2013 г.);
 • „Утразвукова диагностика на торакалните заболявания” (2014 г.);
 • „Спирометрия. А оттам накъде?” – модул V (2014 г.);
 • „Продължително обучение по белодробни болести. Модул „Вътрешни болести” (2017 г.);
 • „Спирометрия модул VII. Определяне и диагностична стойност на дифузния капацитет на белия дроб”; (2017 г.);
 • курс „Здравен мениджмънт”

Полковник Гозманов притежавана военноотчетна специалност (ВОС): 6301, 6431.

В професионална му визитка са записани редица отговорни длъжности

лекар травматолог в медицински пункт – Пловдив; началник на бригаден медицински пункт – Пловдив; лекар-ординатор в сектор „Вътрешни болести“ в Клиника Терапевтичен профил в МБАЛ-Пловдив към ВМА; лекар-ординатор в Терапевтична клиника в Общо терапевтично отделение на МБАЛ-Пловдив към ВМА; лекар-ординатор в Общо терапевтично отделение на Терапевтична клиника; началник на Общо терапевтично отделение в Терапевтична клиника в МБАЛ-Пловдив; началник Отделение „Пневмология и фтизиатрия“ Клиника по вътрешни болести; началник на Отделение по вътрешни болести с 25 легла в Стационарен блок; началник на Отделение по вътрешни болести с 28 легла в Стационарен блок; началник на медицинско Отделение по вътрешни болести с 28 легла в Стационарен блок в МБАЛ-Пловдив към ВМА.

 

От 05.07.2019 г. със заповед № КВ-344/02.07.2019 г. на министъра на отбраната е назначен за началник на МБАЛ-Пловдив към ВМА.

Носител е на няколко награди от министъра на отбраната

и от началника на отбраната за висок професионализъм и постижения в службата.

Коментари