Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2019 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Дискусионен клуб

Визия за Българскотo научно дружество по обществено здраве. Проф. Антония Янакиева,    дм

 

Актуално интервю

Българското научно дружество по обществено здраве –
научна и обществена идентичност. Проф. д-р Румен Стефанов, дм

 

Пленарни доклади

1.    Общественото здраве в променящия се свят. Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

2.    Интернационализацията на университетите като инструмент за успешна професионализация на общественото здраве. Проф. Тодорка Костадинова, ди

3.    Нови хоризонти пред обучението по обществено здраве. Доц. д-р Ростислав Костадинов, дмн

 

Новини и събития

1.    „Общественото здраве - капиталът на бъдещето“

2.    Клипинг

3.    Предстоящи през 2019 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

4.    Избран е нов УС на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България

5.    Патронeн празник на Медицински Университет – София

6.    Здравен политик, мениджър на годината и нов управителен съвет на НСЗПМ

7.    20 години обществена коалиция за здраве

8.    Юбилей на проф. Веселин Борисов – 20 години преди 100

9.    Пътеводител към “Отвъд границите на възможното“

Коментари