Публикация

ВМА с приз за утвърждаване на кохлеарната имплантация в България

ВМА с приз за утвърждаване на кохлеарната имплантация в България

20 години кохлеарна имплантация в България отбелязваме през настоящата 2019 година.  Първата подобна интервенция във ВМА е извършена на 4 декември 2004 г.

 

Оттогава до днес Клиника „Ушни, носни и гърлени болести”, ръководена от проф. Венцислав Цветков, се утвърди като водещ център в страната.

 

Заедно с колегите си - аудиолозите д-р Дончо Дончев, д-р Катя Асенова, д-р Любомира Зеленска и младите хирурзи – бнй д-р Георги Кукушев и д-р Теодора Димитрова, проф. Цветков е извършил стотици кохлеарни имплантации, а резултатите са повече от добри – повечето от децата проговарят и биват записвани в нормални училища, наравно с връстниците си.

Юбилейната 20-а годишнина от първата кохлеарна имплантация

осъществена на 16 юни 1999 г. в „Царица Йоанна - ИСУЛ“, бе отбелязана с редица събития.

 

ВМА получи признание за добро партньорство с една от водещите фирми за кохлеарни импланти в България и признанието на благодарните пациенти в знак на дълбоко уважение и почит за постигнат висок стандарт и професионализъм, както и за утвърждаване на кохлеарната имплантация в България – в полза на хората с най-тежки слухови увреждания.

В УНГ-клиниката на ВМА годишно се извършват около 15-20 кохлеарни иплантации

което се равнява на 2-3 месечно. Пациентите на нашите висококвалифицирани специалисти обхващат широк възрастов диапазон - деца от 9-месечна възраст до възрастни пациенти.


В нашия център се осъществява диагностиката, оценяват се показанията за кохлеарна имплантация, оперативната намеса, след което първите включвания и настройки на говорния процесор.

 

Коментари