Публикация

Аптеките със задължителни нощни дежурства

Аптеките със задължителни нощни дежурства

За да се осигури оптимален достъп на населението до лекарствени продукти, аптеки ще дават нощни дежурства по график.

 

Това предвиждат промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, качени на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

Самият график ще се изготвя от РЗИ, като той ще има задължителен характер

и при неспазването му ще се налагат санкции.

Предвижда се създаването на Национална аптечна карта

Чрез нея ще се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки, и ще се идентифицират областите, общините и населените места с недостиг. Ще се извърши оценка и на потребностите от магистър-фармацевти, които работят в аптеките, се посочва в мотивите към проекта.

 

В законопроекта е заложенa забрана един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за търговия на дребно и разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с цел осигуряване на възможности за конкуренция между участниците на пазара в тези области.

Разкриването на втори и следващ адрес ще изисква по-малки инвестиции

и по-малко разходи за аптеките. Няма да се изисква на втория/следващия адрес да работят магистър-фармацевти на пълен работен ден, а ще се допуска работното време да бъде не по-малко от два дни седмично по 4 часа.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари