Публикация

Проф. Цекомир Воденичаров с орден "Св. Св. Кирил и Методий" за заслуги за развитието на медицинската наука

Проф. Цекомир Воденичаров с орден "Св. Св. Кирил и Методий" за заслуги за развитието на медицинската наука

Президентът Румен Радев връчи висши държавни отличия на четирима изтъкнати българи

На специална  церемония на „Дондуков“ 2 държавният глава връчи висши държавни отличия на четирима изтъкнати българи за техните високи професионални успехи, издигане авторитета на Република България и принос за нейното съвременно развитие.

На церемонията проф. д-р Цекомир Воденичаров беше отличен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ 

за заслугите му за развитието на медицинската наука и за утвърждаването на факултетите по обществено здраве в системата на висшето образование.

На церемонията проф. д-р Цекомир Воденичаров беше отличен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ 

С орден „Стара планина“ първа степен бяха удостоени

известният спортен деятел Христо Меранзов за заслугите му в областта на физическото възпитание и спорта и журналистът и мореплавател Дончо Папазов за принос в областта на спорта, науката и журналистиката

 

С орден „За военна заслуга“ първа степен беше удостоен о. р. генерал-майор Александър Александров. Легендарният ни космонавт е отличен за развитието и укрепването на Въоръжените сили и за приноса му за националната сигурност на страната.

Държавният глава отбеляза,

че връчените висши държавни отличия са израз на признателността на обществото за всеотдайността, себеотрицанието и огромната съзидателна енергия на четиримата наградени.

Те доказаха по безспорен начин, че българинът може да постига успехи на световно ниво и то в различни области, предизвикващи човешките възможности на върховен предел - от покоряването на необятния космос до превземането на бурните океани, от подготовката на плеяда български спортисти с бляскави олимпийски победи до победата над болестите и смъртта с развитието на съвременна медицина,

посочи президентът.

Има нещо общо, което свързва всички тези успехи в на пръв поглед безкрайно различни сфери на човешката дейност, и това е непокорният български дух и всеотдайност, съчетан по удивителен начин с научен и творчески подход и несломима воля в името на успеха и прогреса,

отбеляза президентът Радев.

 


проф.Цекомир ВоденичаровПроф. Воденичаров е роден през 1949 г. в София. През 1973 г. завършва с пълно отличие медицина в Медицински университет - София. През 1979 г. придобива специалност по социална медицина. През 1980 г. е кандидат на медицинските науки, а през 1989 г. - доктор на медицинските науки. Избран за доцент и зам.-декан на Медицинския факултет при Медицински университет - София; ръководител на Секция по медицинска етика в Катедрата по социална медицина на Медицински факултет - София.

През 1995 г. е избран за професор в Медицински университет - София
Ръководител на Катедрата по социална медицина и здравен мениджмънт на Медицински факултет - София. Преминава през множество специализации и курсове в чужбина.

 

През 2001 г. проф. д-р Воденичаров е избран за декан на създадения от него Факултет по обществено здраве към Медицински университет - София, където въвежда и утвърждава теорията и практиката на новото обществено здраве в България. По негова инициатива е подпомогнат процесът по създаването и на други факултети по обществено здраве в страната. Активна е и ролята му в процеса по установяване и изграждане на международното сътрудничество на Факултета по обществено здраве, чрез контакти с водещи академични структури в областта на общественото здраве.

Автор е на повече от 300 публикации и 12 монографии
Под научното му ръководство през годините защитават докторски дисертации и дипломни работи стотици утвърдени през годините здравни политици и мениджъри.
Носител е на високи призове и отличия за постигнати научни, експертни и обществени постижения като „Златен Хипократ“, „Златна Панацея“ и други.

 

Коментари

Честито, Цеко ! Напълно заслужено признание !