Публикация

Продължава приемът на кандидатстудентски документи за 13 специалности в МУ-Варна

Продължава приемът на кандидатстудентски документи за 13 специалности в МУ-Варна

От днес, 09.07.2019 г., продължава приемът на документи за специалностите „Здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи” (ОКС „бакалавър”), „Логопедия”, „Медицинска сестра” и „Акушерка” (във Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите от Медицинския колеж – „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт”, „Инспектор по обществено здраве”, „Медицински оптик”, „Зъботехник”, „Рехабилитатор”, „Рентгенов лаборант” и „Медицински козметик”.

Крайният срок за подаване на документи е 15.07.2019 г.

(с изключение на специалността „Зъботехник”, за която крайният срок е 10 юли 2019 г.).
Тестът по биология за специалностите от Медицинския колеж, както и за „Медицинска сестра” и „Акушерка” ще бъде на 18 юли, а изпитът по моделиране за специалност „Зъботехник” е на 12 юли.

 

За специалността „Управление на здравните грижи” (ОКС „бакалавър”) изпитите са съответно: писмен – 19 юли, устен – 23 юли. На тези изпитни дати се явяват и кандидат-студентите за обучение срещу заплащане. Специалностите „Логопедия”, „Здравен мениджмънт” (ОКС „бакалавър") и „Медицински оптик” са без приемен изпит.

Онлайн подаването на документи е удобна и безплатна опция

(не се дължат допълнителни такси, освен тези за изпитите), от която можете да се възползвате 24 часа в денонощието. Инструкции за онлайн приемът на документи вижте тук. Избралите този начин за кандидатстване могат да заплатят таксите за кандидатстване чрез системата за електронни плащания ePay или чрез Easy Pay.

Документи могат да се подават и на място:

  • В Медицински университет – Варна на адрес: гр. Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов” №55, ет. 1, Аудитория IV. Приемното време за периода на кампанията е от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа (без неделя).
  • Във филиалите на МУ-Варна в гр. Сливен, Велико Търново и Шумен – за кандидатстващите само за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ в съответния филиал.

Комплектът с документи е безплатен и се получава на място

а при онлайн кандидатстване бланките се попълват по време на самата регистрация.
По време на приема на документи в гр. Варна, кандидат-студентите ще могат да ползват ПОС терминал за заплащане на таксите с банкова карта или да посетят най-близкия банков клон. Вижте размера на таксите за кандидатстване и обучение тук.

 

Важно: Медицински университет – Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи – както във Варна, така и в останалите градове в страната.


МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!

 

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.
За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания – вижте тук.

 

 

Коментари