Публикация

95,4 млн. лв. за детска болница

95,4 млн. лв. за детска болница

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев e подписал решение за откриване на обществена поръчка за проектиране и строителство на Национална многопрофилна детска болница.

Крайният срок за подаване на офертите е до 20 август

17:30 часа, в деловодството на здравното министерство, съобщиха от ведомството.
Отварянето на постъпилите предложения ще е на следващия ден – 21 август, в сградата на МЗ.

Очакванията на МЗ са през есента да бъде избран изпълнител

и да започне реалното изграждане на педиатрична болница. Срокът за изпълнението на обществената поръчка е до 42 календарни месеца от подписване на договора с избрания кандидат.

Предвиденият максимален финансов ресурс

на възложителя за изпълнение на всички компоненти в обществената поръчка възлиза на 95 442 000 лв. с ДДС.


Поради значимостта и мащаба на проекта, в началото на месец юни т.г. МЗ изпрати подготвените документи за обществената поръчка на Агенцията за обществени поръчки за осъществяване на предварителен контрол.

 

До поръчката се стигна след работата на две работни групи, в които беше включен максимално широк кръг от експерти и професионалисти от всички области на медицината.

Коментари

Е то,това не е бакалия,болница е! Ама а дано!