Публикация

VII Световен конгрес – Противоречия и консенсуси в диабета, затлъстяването и хипертонията

VII Световен конгрес – Противоречия и консенсуси в диабета, затлъстяването и хипертонията

Уважаеми колеги,


Имам удоволствието да ви представя моето обобщение и впечатления от едно изключително интересно научно събитие, което 2019 г.  се проведе в гр. Соренто – Италия.

Доц. Пламен Попиванов, дм -Дигитален колеж по диабет
Доц. Пламен Попиванов, дм

Конгреса протече изключително интересно и интерактивно. Много опитни клиницисти (Люк Ван Гал, Итамар Раз, Филип Хом, Стефано Дел Прато, Антонио Чериело, Паоло Гуцили, Джеремая Боли), споделиха опит, без да следват сляпо дадените препоръки, а пречупвайки ги през личния си дългогодишен стаж. Всички в залата според  фактите и аргументите „за“ и „против“ на базата на представените научни и клинични данни имахме възможността да дискутираме поставените тези и контратези. ВИЖТЕ част от въпросите, които се обсъдиха и до какви изводи достигна форумът след съответното гласуване. 

Коментари