Публикация

Факторите, които скъсяват живота

Избягването на някои рискове може да продължи живота. В доклад Световната здравна организация ги подреди така:


- Ниско тегло при раждането

-  Необезопасен секс

- Злоупотреба с алкохол

- Нестабилно кръвно налягане

- Замърсена питейна  вода и лоши хигиенни условия

В доклада на организацията са отразени общо 24 фактора, които имат пряко въздействие върху продължителността на живота. Те могат да бъдат групирани основно около проблема със замърсяването на околната среда, личната хигиена /към която се отнасят нехайното отношение към здравето и вредните навици/, характерът на конкретния човек.

Рисковете за бедните са обособени в отделна група. Ниските доходи ги лишават от ценни хранителни вещества, което от своя страна води до висока детска смъртност – в света всяко пето дете не доживява 5-годишна възраст.

Като най-разпространени фактори, ускоряващи доказано процеса на стареене, се сочат наднорменото тегло и пушенето.

Коментари