Публикация

Съдът отмени забрана за ин витро процедура на 43-годишна жена

Административният съд в София отмени заповед на център “Фонд за асистирана репродукция”.


Делото е образувано по жалба на жена, на която е отказана ин витро процедура поради навършване на 43 години.
Според съда възрастовият критерий е дискриминационен, противоречи на Конституцията и на Закона за защита от дискриминация, поради което е отменил заповедта на директора на центъра и е върнал преписката за ново произнасяне.

По делото е прието заключение на съдебно-медицинската експертиза, според която жената е отговаряла на изискванията. Изследванията й са били в норма и въпреки че вече е навършила 43 години, от физиологична гледна точка вероятността за успех на процедурата е същата, както и преди една година.

Както към момента на подаване на заявлението за организационно и финансово подпомагане, така и към момента на разглеждането му от Обществения съвет на центъра, жената е отговаряла на установеното изискване за пределна възраст при извършване на процедурата, посочва още съдът.

Искането за подпомагане е направено на 3 април 2009 г. и произнасянето по него е трябвало да стане в едномесечен срок. Въпреки това заявлението е било разгледано от Обществения съвет на 19 май 2009 г., три дни преди навършването на пределната възраст на жената, а оспореният отказ е издаден в петмесечен срок. Така е допуснато нарушение и на правилника за разглеждането на заявленията по реда на постъпването им, отбелязва още в мотивите си съдът.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.


" }-->

Коментари