Публикация

Отделението по хирургия на ръка в УМБАЛ „Софиямед“ се превърна в хъб за обучение

Отделението по хирургия на ръка в УМБАЛ „Софиямед“ се превърна в хъб за обучение

През последните 6 месеца УМБАЛ „Софиямед“, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев” бяха база за провеждане на курс „Високоспециализирана дейност хирургия на ръка“.

Курсът беше предназначен за специалисти по ортопедия и травматология с цел повишаване на квалификацията

и придобиване на специфични умения при работа с горен крайник.


Обучението, на което присъстваха 15 курсисти от цялата страна, беше практическо и теоретично, с лектори от съответната област, признати авторитети.

УМБАЛ „Софиямед“ е основна база за обучението

и финалният изпит се проведе в нейната база с изпитна комисия в състав доц. Маргарита Кътева, началник Отделение хирургия на ръка и реконструктивна хирургия в „Софиямед“ – председател, проф. Дико Бошнаков, дмн, УМБАЛ ,,Света Анна – Варна“, и доц. Борис Матев, дм, УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев”.

 

Отделението по хирургия на ръка в УМБАЛ „Софиямед“ се превърна в хъб за обучение

 

Основната цел за провеждане на този специализиран курс е специалисти от цялата страна да имат достъп и да се усъвършенстват в тясната специалност и така да оказват необходимата помощ на пациенти от цялата страна в регионалните болници. Ключово в работата на хирурзите на ръка е възстановяването в момента на травмата, за да не настъпят труднообратими и необратими последици за пациента.

Коментари