Публикация

Клинико-епидемиологичен анализ на четири случая с невроинфекция, причинена от вируса на лимфоцитарния хориоменингит

Клинико-епидемиологичен анализ на четири случая с невроинфекция, причинена от вируса на лимфоцитарния хориоменингит

Пекова Л, Парушева П, Найденов К, Цонева В, Баймакова М, Христова И. Клинико-епидемиологичен анализ на четири случая с невроинфекция, причинена от вируса на лимфоцитарния хориоменингит. Наука Инфектология/Паразитология, 2018, № 1, 23-27.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

15 юли 2019

Прикачени файлове

pdf
Infections of the Nervous System

Коментари