Публикация

БЛС: Да не се подписват анекси към индивидуалните договори

По повод сигнали от болнични заведения, че служители на районни здравни каси приканват директори да подпишат анекс към индивидуалните договори за август, Българският лекарски съюз е изпратил писмо до НЗОК, в което настоява тази практика незабавно да бъде прекратена.


„Подобно искане от ваша страна не почива на никаква нормативна база, няма законови и правни аргументи, с които можете да променяте рамковите договорености между Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса.

Делегирани бюджети не означава намаляване на цените на клиничните пътеки, които са определени и се заплащат според чл. 216 от Националния рамков договор за 2010 г. Вие не можете да променяте едностранно тези договорености, и то със знак „надолу”, следователно не можете да предлагате никакво допълнително договаряне, различно от вече подписаното. В чл. 220 от НРД 2010 е регламентирано и заплащането на изпълнителите на болнична помощ, което е функция от подписаните параметри на клиничните пътеки и в случая също се нарушава”, посочва председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов.

Според него е недопустимо „да се отправят заплахи към директорите (ако това е така), че ако не подпишат анексите, няма да им се изплатят изработените средства за предходни месеци или ще им бъдат прекратени договорите с НЗОК”.

Лекарският съюз призовава да бъдат спазвани законите и нормативните актове, които уреждат взаимоотношенията между изпълнителите на болнична помощ и касата.

„БЛС, който защитава правата на българските лекари, ще използва всички механизми за тяхното отстояване”, се посочва още в писмото си, адресирано до председателя на Надзорния съвет на касата Владислав Горанов и до директора на институцията д-р Нели Нешева.

„Вярвам, че ръководството на НЗОК ще предприеме необходимото, за да преустанови своевременно неправомерните действия на своите структури. Вярвам, че и занапред двете институции ще останат добри и коректни партньори”, допълва д-р Райчинов.

До регионалните лекарски колегии вече е изпратена препоръка, в които се призовава отговорните ръководства на болниците от цялата страната да не подписват „незаконосъобразните анекси”.

Коментари